Scandlines Orders A Rotor Sail

Aug 14, 2019 | 2min read

Scandlines Drives Investment In Wind Propulsion Technology On Board The M/v Copenhagen Reducing Further Carbon Emissions.

Ferry operator Scandlines is pleased to announce that it has signed an agreement with Norsepower Oy Ltd, leading clean technology and engineering company pioneering modern wind propulsion technology, to install Norsepower’s Rotor Sail Solution on board the M/V Copenhagen, a hybrid passenger ferry. Read press release.

Scandlines investoi tuulipropulsioon ja vähentää hiilidioksidipäästöjään M/V Copenhagen alukseen asennettavalla roottoripurjeella.

Matkustajalauttavarustamo Scandlines kertoo allekirjoittaneensa toimitussopimuksen roottoripurjeen toimittamisesta puhtaan teknologian ja tuulipropulsion edelläkävijän Norsepower Oy Ltd:n kanssa. Norsepowerin roottoripurje asennetaan hybridimatkustajalautta M/V Copenhageniin. Lue lehdistötiedote.

Scandlines investerar i vindpropulsionsteknologi ombord på M/V Copenhagen för att ytterligare minska sina koldioxidutsläpp.

Färjerederiet Scandlines har nöjet att informera att bolaget har tecknat ett avtal med Norsepower Oy Ltd, ett ledande Cleantechföretag som är banbrytande inom modern vindpropulsionsteknik. Enligt avtalet installeras Norsepowers rotorsregel ombord på M/V Copenhagen, en hybrid-passagerarfärja. Läs pressmeddelande.