Scandlines installerar Norsepowers Rotor Sail Solution ombord på hybridfärjan Copenhagen

Aug 14, 2019 | 2min read

Scandlines investerar i vindpropulsionsteknologi ombord på M/V Copenhagen för att ytterligare minska sina koldioxidutsläpp.

Färjerederiet Scandlines har nöjet att informera att bolaget har tecknat ett avtal med Norsepower Oy Ltd, ett ledande Cleantechföretag som är banbrytande inom modern vindpropulsionsteknik. Enligt avtalet installeras Norsepowers rotorsregel ombord på M/V Copenhagen, en hybridpassagerarfärja.

MV/Copenhagen, som trafikerar mellan Rostock i Tyskland och Gedser i Danmark, tillhör världens största flotta av hybridfärjor, som kombinerar dieselmotorer med batterikraft. Sedan 2013 har Scandlines investerat mer än 3,2 miljarder kronor i byggande av nya hybridfärjor och konvertering av konventionella dieseldrivna fartyg till hybridfärjor. Med Norsepowers teknik kommer fartyget att ytterligare minska sina utsläpp.

Norsepowers rotorsegel är en moderniserad version av Flettner-rotorn - en roterande cylinder som utnyttjar Magnus-effekten för att låta vindkraften driva ett fartyg. Det är världens första dokumenterade och kommersiellt operativa vindpropulsionsteknik inom sjöfarten. När vindförhållandena är gynnsamma kan fartyget minska på motoreffekten vilket minskar utsläppen - samtidigt ger rotorseglet den kraft som krävs för att bibehålla hastighet och resetid. Eftersom rotorseglet genererar extra kraft med hjälp av vind är lösningen kompatibel med alla andra utsläppsbesparande teknologier.

Rutten mellan Gedser i norr och Rostock i söder är nästan vinkelrät mot den rådande vinden från väster.

Detta ger Scandlines gynnsamma förhållanden för att använda rotorsegel på färjan. Förberedelserna för eftermontering av rotorseglet inleds i november 2019, medan installationen är planerad till andra kvartalet 2020. M/V Copenhagen kommer att utrustas med ett stort Norsepower rotorsegel som är 30 m högt och 5 m i diameter.

"Genom att installera ett rotorsegel kan vi minska koldioxidutsläppen på rutten Rostock-Gedser med fyra till fem procent," säger Scandlines VD Søren Poulsgaard Jensen.

NABU, den tyska organisationen för natur- och biodiversitetsskydd, är nöjd med Scandlines beslutatt ytterligare minska sina koldioxidutsläpp:

”NABU välkomnar Scandlines olika insatser för hållbar sjöfart. Med rotorer utöver hybrider sätter företaget nya standarder när det gäller att integrera olika tekniska lösningar för att minska klimatoch luftföroreningsutsläpp. För att uppnå klimatmålen i Parisavtalet behövs mer företagsansvar från andra rederier, säger Malte Siegert, chef för miljöpolitiken vid NABU.

I en kommentar till affären säger Tuomas Riski, VD vid Norsepower: ”Som ett ledande företag inom Cleantech är vi stolta över att samarbeta med Scandlines. Vår målsättning är nya moderna lösningar för sjöfarten i hela världen med hjälp av vindkraft. Samtidigt stöder vi sjöfartens övergång till en koldioxidutsläppsfri framtid. ” Om Scandlines Scandlines står som en symbol för ett historiskt och nära samarbete mellan Danmark och Tyskland. Scandlines kör två färjerutter med hög kapacitet och frekvens samt med en grön vision för framtiden. Kärnverksamheten är att tillhandahålla en effektiv och pålitlig transporttjänst för både passagerare och godskunder. Huvudfokus för alla aktiviteter i Scandlines är att skapa värde för våra kunder ombord på färjorna och i våra butiker. Med mer än 43 000 avgångar på 8 färjor transporterade Scandlines år 2018 7,4 miljoner passagerare, 1,8 miljoner bilar och mer än 700 000 fraktenheter och 36 000 bussar på linjerna Puttgarden-Rødby och Rostock-Gedser. Läs mer om Scandlines på www.scandlines.com Om Norsepower Norsepower Oy Ltd är ett ledande Cleantechföretag som är banbrytande inom modern vindpropulsion för den globala sjöfartsindustrin. Norsepowers Rotor Sail Solution är en beprövad, bränslebesparande teknologi med lågt underhållsbehov, enkelt att använda och pålitligt. Rotorseglet stöder minskningen av sjöfartens koldioxidutsläpp. För mer information om Norsepower Rotor Sail Solution, se www.norsepower.com.

Medieförfrågningar:

Scandlines Anette Ustrup Svendsen Chef för företagskommunikation Mobil: +45 26 777 000 E-post: anette.ustrup.svendsen@scandlines.com

Norsepower Diane Parlapiano BLUE Communications T: +44 (0) 7523 115 891 / +44 1865 514 214 E: diane@blue-comms.com