Norsepowerin roottoripurjeille on vahvistettu 8.2% polttoaineensäästö- ja päästövähennykset Maersk Pelican -projektissa

Oct 24, 2019 | 3min read

Kahden 30-metrisen roottoripurjeen tuottamat polttoainesäästöt vastaavat alkuperäisiä tavoitteita KÖÖPENHAMINA, LONTOO, HELSINKI – 24 lokakuuta 2019: Norsepower Oy Ltd., yhdessä projektikumppaniensa Maersk Tankersin, Energy Technologies Instituten (ETI) ja Shell Shipping & Maritimen kanssa, on tänään julkistanut kahden Norsepowerin roottoripurjeen menestykselliset koekäyttötulokset Maersk Tankers -yhtiön tuotetankkeri Maersk Pelicanilla.

Roottoripurjeet ovat suuria, sylinterimäisiä mekaanisia purjeita joita pyöritetään Magnusilmiöksi kutsutun paine-eron aikaansaamiseksi, jonka avulla purjeet työntävät alusta eteenpäin ja alentavat sen polttoaineenkulutusta sekä päästöjä. Maersk Tankersin Long Range 2 (LR2) -tuotetankkerille asennettuja roottoripurjeita on käytetty viimeisen vuoden ajan Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Australiassa monipuolisissa olosuhteissa, jotka ovat vaihdelleet trooppisesta ilmastosta aina arktisiin olosuhteisiin asti.

Roottoripurjeet asennettiin Maersk Pelicanille elokuussa 2018. 1. syyskuuta 2018 – 1. syyskuuta 2019 välisenä aikana Norsepowerin roottoripurjeet ovat todistetusti alentaneet aluksen polttoaineenkulutusta keskimäärin 8.2%, mikä vastaa noin 1 400 tonnin hiilidioksidipäästövähennystä. Polttoaineensäästöt on validoitu vertailemalla aluksen todellisia suorituskykytietoja ennen ja jälkeen roottoripurjeiden asentamisen.

Riippumattomat asiantuntijat Lloyd’s Register Ship Performance Group -yksiköstä ovat analysoineet ja validoineet kohdealuksen performanssidatan projektin aikana varmistaakseen analyysitulosten luotettavuuden. Nyt julkaistujen polttoaineensäästötulosten lisäksi projektista julkistetaan myöhemmin muitakin teknisiä ja operatiivisia kokemuksia.

”Yksivuotisen koekäyttöjakson aikana sekä aluksen miehistö että sen muut sidosryhmät ovat antaneet positiivisia lausuntoja roottoripurjeiden käytettävyydestä, turvallisuudesta ja suorituskyvystä kaikissa olosuhteissa”, toteaa Maersk Tankersin teknologiajohtaja Tommy Thomassen.

“Maersk Tankers on ollut mukana kehittämässä ja testaamassa lukuisia teknisiä ratkaisuita, jotka mahdollistavat polttoaineenkulutuksen alentamisen ja päästöjen vähentämisen. Näemme että tuulityöntövoimaan perustuvilla teknologioilla on hyvät edellytykset auttaa meitä mahdollistamaan tarvittava läpimurto hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja saavuttamaan 30% päästövähennykset vuoteen 2021 mennessä. Analysoimme parhaillaan roottoripurjeteknologian taloudellisia ja kaupallisia mahdollisuuksia tulevien projektiemme kannalta. Olemme myöskin päättäneet, että Maersk Pelican jatkaa roottoripurjeiden käyttämistä nyt päättyneen koekäyttöjakson jälkeen.”

Lloyd’s Register -yrityksen Technical Advisory & Ship Performance Manager, Dr. Chris Craddock, toteaa: “Lloyd’s Register katsoo olevansa riippumaton ja luotettava asiantuntija jonka tehtävänä on selvittää meriliikenteen päästövähennyksiä mahdollistavien uusien teknologioiden tekninen ja kaupallinen suorituskyky. Aputuulipropulsioteknologiat ovat osa tulevaisuuden vähäpäästöistä merenkulkuratkaisua, ja Norsepowerin roottoripurjeen on nyt todistettu säästävän polttoainetta ja vähentävän päästöjä.”

Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski lisää: “Olemme tyytyväisiä siihen että projektissa raportoidut polttoainesäästöt vastaavat alkuperäistä tavoitetta. Projektin tulokset osoittavat, että uusille laivoille optimoiduilla ja vieläkin pidemmälle kehitetyillä roottoripurjeilla on mahdollista saavuttaa jopa yli 20% polttoainesäästöt. Tämän projektin yhteydessä roottoripurjeidemme suorituskyky on testattu perusteellisesti yhteistyössä mailman johtavien meriteollisuusorganisaatioiden kanssa. Roottoripurjeteknologiamme on jo nyt saatavilla oleva ratkaisu, joka mahdollistaa meriliikenteelle merkittävät päästövähennykset.” ”Maersk Pelican on yksi kolmesta päivittäisessä liikenteessä olevasta aluksesta, jotka käyttävät Norsepowerin roottoripurjeita. Jokainen teknologiaamme käyttävä alus edustaa erilaista alustyyppiä ja operointiprofiilia, mikä kuvaa hyvin roottoripurjeiden laajaa sovellettavuutta meriteollisuudessa.”

Norsepowerin oman simulointimallin mukaan Maersk Pelican pystyy nykyisten roottoripurjeidensa avulla alentamaan polttoaineenkulutustaan ja päästöjään jopa 12% purjehtiessaan maailman rahtialusreittien keskimääräisissä tuuliolosuhteissa1. Sama simulointimalli ennustaa, että mikäli roottoripurjeteknologia asennettaisiin koko globaaliin tankkerilaivastoon, olisivat vuotuiset hiilidioksidipäästövähennykset yli 30 megatonnia, mikä vastaa yli 15 miljoonan henkilöauton päästöjä, tai yli 50 prosenttia Suomen vuoden 2018 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä2.

Energy Technologies Institute (ETI):n ohjelmapäällikkö Darryl Hylands toteaa: “Tämä projekti oli eräs ETI:n suuren mittakaavan demoprojekteista, joiden avulla pyrimme vauhdittamaan päästövähennysteknologioiden pääsemistä markkinoille. Meriliikenteen ympäristövaikutuksia vähentävän roottoripurjeteknologian menestyksekäs suuren mittakaavan koekäyttö osoittaa, että teknologian kustannussäästö- ja päästövähennyspotentiaali on merkittävä. Koekäyttöjakson aikana yksittäisillä reiteillä saavutetut säästöt olivat keskimääräisissä tuuliolosuhteissa yli 12%. Roottoripurjeteknologian avulla on selvästikin mahdollista saavuttaa hyvätuulisilla reiteillä vieläkin suurempia säästöjä ja päästövähennyksiä, mikä parantaa teknologian kaupallistamismahdollisuuksia entisestään.”

Norsepowerin roottoripurjeteknologia on modernisoitu versio Flettner-roottorista, joka on Magnus-ilmiötä hyödyntävä mekaaninen purje, jossa pyörivän sylinterin avulla tuotetaan työntövoimaa avustamaan laivan potkurikoneistoa. Sen suorituskyky on todistettu puolueettomien asiantuntijoiden mittauksilla ja se on ensimmäinen nykyaikaiseen kaupalliseen merenkulkuun soveltuva tuulipropulsioteknologia. Kun tuuliolosuhteet ovat suotuisat, voidaan roottoripurjeen avulla pienentää potkurikoneiston tehontarvetta ja vähentää päästöjä - muuttamatta aluksen nopeutta ja aikataulua. Komposiittirakenteinen roottoripurje tuottaa työntövoimaa tuulesta ja se on yhteensopiva kaikkien muiden päästöjä vähentävien teknologioiden kanssa. Lisätietoja toimittajille Norsepower Norsepower Oy Ltd on johtava puhtaan teknologian suunnitteluyhtiö, joka on edelläkävijä nykyaikaisen aputuulipropulsion kehittämisessä globaalille meriteollisuudelle. Norsepowerin roottoripurjeteknologian suorituskyky on todistettu puolueettomien asiantuntijoiden mittauksilla ja se on vähän huoltoa vaativa, helppokäyttöinen ja luotettava polttoaineensäästöteknologia, joka tukee meriteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Norsepowerin roottoripurjeet on tähän mennessä asennettu seuraaville aluksille:

  • M/V Estraden, Bore-varustamon RoRo-alus joka liikennöi Iso-Britannian ja Belgian välillä

  • Viking Grace, Viking Linen risteilylautta joka liikennöi Turun ja Tukholman välillä

  • Maersk Pelican, Maersk Tankersin 109 647 DWT-tonnin Long Range 2 (LR2) tuotetankkeri

Lisätietoja Norsepowerista: www.norsepower.com.

Mediatiedustelut: Norsepower Tuomas Riski, CEO T: +358 50 330 5732 E: tuomas.riski@norsepower.com

Maersk Tankers Maersk Tankers kuljettaa energiaa maailman energiatalouden tarpeisiin. Yritys on tuotetankkerisegmentin markkinajohtaja, jolla on yksi maailman suurimmista tankkerilaivastoista ja yli 3 000 työntekijää. Vuonna 1928 perustettu Maersk Tankers on kerännyt kokemuksia tankkerilaivaston hallitsemisesta yli yhdeksän vuosikymmenen ajan ja se tarjoaa asiakkailleen turvallista, tehokasta ja joustavaa palvelua. Lisätietoja Maersk tankersista: www.maersktankers.com.

Mediatiedustelut: Maersk Tankers Juliane von Wiren T: +45 2493 4794 E: juliane.von.wiren@maersktankers.com

Shell Shipping & Maritime Shell Shipping & Maritime on Shell-konsernin merenkulkuun keskittyvä yksikkö, joka tarjoaa mm. alushallinta- sekä teknologiapalveluita liittyen energiatuotteiden kuljettamiseen mailman merillä. Shell Shipping & Maritimen intressipiirissä on päivittäin noin 2 000 alusta ja sen LNG-kuljetuslaivasto on maailman suurin.

Lloyd’s Register’s Ship Performance Group Lloyd’s Register’s Ship Performance Group tarjoaa riippumattomia neuvonantopalveluita mailman meriteollisuudelle. Yrityksessä yhdistyvät asiantuntijat alusten energiatehokkuuden, tietojenkäsittelyn, suorituskyvyn mittaamisen, mallintamisen sekä kaupallisten laivaoperaatioiden alueilta. Lisätietoja LR’s Ship Performance Group -yrityksestä: www.lr.org/en-gb/ship-performance/

Energy Technologies Institute (ETI) ETI on yhteenliittymä joka on syntynyt BP:n, Caterpillarin, EDF:n, Rolls-Roycen, Shellin, sekä Iso-Britannian hallituksen yhteistyön tuloksena. ETI:n tavoitteena on nopeuttaa hiilidioksidipäästöjä vähentävien teknologioiden kehitystä ja markkinoillepääsyä sekä mahdollistaa Iso