Norsepower on voittanut arvostetun WWF 2018 Climate Solver Award -palkinnon

May 16, 2018 | 2min read

Roottoripurjeita toimittava Norsepower on ainoa Pohjoismaisessa kilpailussa merenkulkualalta palkittu ehdokas

HELSINKI – 16. toukokuuta 2018: Norsepower Oy Ltd, joka on maailman johtava aputuulipropulsiojärjestelmien toimittaja, ilmoitti tänään olevansa yksi viidestä 2018 WWF Climate Solver Nordic Award palkinnon saajasta. Norsepower sai tunnustusta innovatiivisesta roottoripurjeteknologiastaan, jonka avulla voidaan vähentää merkittävästi suurten alusten polttoaineenkulutusta sekä mm. hiilidioksidipäästöjä.

WWF:n Climate Solver Award -kilpailuja on järjestettu vuodesta 2008 ja yli 100 yhtiötä on palkittu ilmastoinnovaatioista, joiden avulla voidaan saavutettaa positiivisia ilmastovaikutuksia eri puolilla maailmaa. Pohjoismaiden lisäksi Climate Solver Awards -kilpailuja järjestetään Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa.

Norsepower sai “Nordic Climate Solver” -palkinnon roottoripurjeteknologiastaan, jolla voidaan vähentää laivojen polttoaineenkulutusta. Päästöt voivat vähentyä aluksesta riippuen jopa 20 prosenttia vuodessa. Roottoripurjeen toiminta perustuu Magnus-ilmiöön: kun roottoripurjetta pyöritetään, sen ympäri kiertävä ilmavirta vuorovaikuttaa läpivirtaavan tuulen kanssa ja aikaansaa paine-eron roottoripurjeen vastakkaisten puolten välille. Paine-ero synnyttää työntövoimaa, joka liikuttaa laivaa eteenpäin ja keventää pääkoneen kuormaa. Roottoripurjeet toimivat automaattisesti, ja järjestelmä pysähtyy, jos tuulen suunta tai voimakkuus muuttuvat laivalle epäsuotuisiksi. Roottoripurjeet soveltuvat erityisesti matkustajalaivoihin, säiliöaluksiin, kuivarahtilaluksiin ja RoRo-laivoihin. Norsepowerin arvion mukaan asentamalla roottoripurje 20,000 liikenteessä olevaan laivaan saavutettaisiin noin 5% vähennys maailman kauppalaivaston hiilidioksidipäästöihin.

Stefan Henningson, WWF:n vanhempi neuvonantaja, kuvasi kilpailijoita puheessaan Ruotsissa: ”Yksi Climate Solver -konseptin tavoitteista on etsiä muutosta aiheuttavia teknologioita ja toimintamalleja, jotka voivat muuttaa tavanomaisia ratkaisuja ja perinteistä ajattelua. Pienet ja maltilliset muutokset eivät riitä saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteita; hiilineutraalin talouden saavuttamiseksi riittävän nopeasti tarvitsemme innovatioita, jotka haastavat ja muuttavat markkinoita ja ovat nopeasti kaupallistettavissa.”

Norsepowerin missiona on vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia tarjoamalla tehokasta, helposti käytettävää ja luotettavaa tuulipohjaista työntövoimaa laivoille. On valtavan hienoa saada WWF:n Climate Solver -palkinto osoituksena teknologiamme merkittävästä maailmanlaajuisesta päästövähennyspotentiaalista”, kertoo Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski.

Viime kuussa Norsepowerin roottoripurje asennettiin M/S Viking Grace -alukselle, josta tuli siten maailman ensimmäinen aputuulipropulsiota käyttävä risteilylautta. Norsepowerilla on meneillään myös toinen toimitusprojekti yhdessä Maersk Tankersin, Energy Technologies Institute (ETI):n, sekä Shell Shipping&Maritime:n kanssa. Norsepower toimittaa ja asentaa Maerskin omistamaan 109,647 dwt Long Range 2 (LR2) -tankkeriin kaksi 30m korkeaa ja 5m halkaisijaltaan olevaa roottoripurjetta.

Kymmenen vuotta sitten lanseerattu Climate Solver Award -palkinto jaetaan toukokuun 22. päivänä Pohjoismaiden energiaministerien toimesta tapahtumassa, joka  kerää maailman energia- ja ilmastonmuutosinnovaattorit Öresundiin.

Norsepowerin lisäksi tämän vuoden palkittuja ovat Altered Stockholm AB, jonka innovatiivinen vesihana voi säästää jopa 98% lämpimän veden kulutuksesta; Swedish Againity, joka tuottaa sähköä teollisuuden hukkalämmöstä, kunnallisesta jätehuollosta tai bioenergialaitoksista; Finnish Parking Energy, jonka teknologia helpottaa sähköautojen lataamista rakennuksissa; sekä Fourdeg, jonka kehittämällä innovaatiolla on suuri potentiaali rakennusten lämmönsäästössä. WWF:n arvioiden mukaan nämä viisi innovaatiota yksin Ruotsista ja Suomesta voivat vähentää CO2 -päästöjä maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa tonnia vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana – lähes yhtä paljon kuin näiden maiden yhteiset vuosittaiset CO2 -päästöt ovat.

Norsepower Oy Ltd on suomalainen cleantech-alan yhtiö ja edelläkävijä meriteollisuudelle toimitettavien roottoripurjeidenn toimittajana. Norsepowerin roottoripurjeratkaisu on todistetusti toimiva polttoaineensäästöteknologia, jonka avulla vähennetään merenkulun polttoaineen kulutusta sekä hiilidiioksiidipäästöjä.

Lisätietoja Norsepowerista: www.norsepower.com

Mediatiedustelut:

Tuomas Riski

Toimitusjohtaja, Norsepower Oy Ltd

Puh: +358 50 330 5732

E-mail: Tuomas.riski@norsepower.com