Maailman ensimmäisen roottoripurjetta käyttävän öljytankkerin merikokeet ovat alkaneet

Aug 30, 2018 | 2min read

Helsinki, Kööpenhamina & Lontoo XX.8.2018: Norsepower Oy Ltd, yhdessä partneriensa Maersk Tankers, Energy Technologies Institute (ETI) ja Shell Shipping & Maritime kanssa, on tänään ilmoittanut asentaneensa kaksi Norsepowerin roottoripurjetta Maersk Pelican -öljytankkerille.

Roottoripurjeet ovat suuria sylinterinmuotoisia mekaanisia purjeita, joita pyöritetään sisäisellä sähkömoottorilla alusta eteenpäin työntävän paine-eron aikaansaamiseksi ns. Magnus-efektin avulla. Roottoripurjeet tuottavat alukselle aputyöntövoimaa ja Maersk Pelican -aluksella niillä tavoitellaan 7-10% suuruista polttoaineen kulutuksen sekä päästöjen vähennystä aluksen tyypillisillä reiteillä.

Maersk Pelican -öljytankkerille on juuri asennettu Rotterdamin satamassa kaksi suurinta koskaan valmistettua roottoripurjetta, joiden korkeus on 30 metriä ja halkaisija 5 metriä. Aluksen ensimmäinen roottoripurjeavusteinen merimatka alkaa lähipäivinä.

“Tämä on ainutlaatuinen projekti tankkeriliiketoiminnassa ja uskomme, että roottoripurjeteknologian käyttäminen tankkialuksissa voi olla toimialamme seuraava merkittävä teknologinen kehitysaskel. Roottoripurjeteknologia auttaa toimialaamme alentamaan kustannustasoaan ja lisäksi se mahdollistaa ympäristövaikutuksiemme vähentämisen”, toteaa Maersk Tankers -yhtiön teknologiajohtaja Tommy Thomassen.

Norsepowerin roottoripurjeet ovat ennen asennusta läpäisseet laajamittaisen maatestiohjelman, jonka yhteydessä niiden mekaaniikka sekä suorituskyky on testattu. Kyseessä ovat ensimmäiset koskaan öljytankkerikäyttöön virallisesti hyväksytyt roottoripurjeet. Seuraavaksi Maersk Pelican -alukselle asennettujen roottoripurjeiden toimintaa testataan ja niiden suorituskykyä mitataan pitkän aikavälin taloudellisten ja teknisten vaikutusten validoimiseksi. Lloyd’s Register (LR) -luokituslaitoksen edustajat tulevat analysoimaan testivaiheessa kerättävän datan, minkä jälkeen projektin tulokset julkaistaan.

ETI:n ohjelmapäällikkö Andrew Scott toteaa: ”Projektin tavoitteena on validoida roottoripurjeiden säästöpotentiaali, jonka hyödyntämismahdollisuudet ovat laajamittaiset. Roottoripurjeteknologia on yksi harvoista teknologioista, jonka odotetaan mahdollistavat yli 10% polttoainesäästöt. Teknologia sopii erityisen hyvin säiliöaluksille ja kuivarahtialuksille, ja projektin päämääränä on edesauttaa roottoripurjeiden säästöpotentiaalin laajamittaista hyödyntämistä.”

Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski toteaa: ”Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet teknologiamme kaupallistamiselle sekä laivaliikenteen päästöjen vähentämiselle sen avulla. Maailman suurimpien koskaan rakennettujen roottoripurjeiden valmistaminen ja asentaminen Maersk-varustamon tankkerille yhteistyössä muiden merkittävien kumppaniemme kanssa osoittaa, että teknologiallemme on kysyntää.”

“Maersk Pelican -asennuksen jälkeen maailmassa on nyt yhteensä kolme alusta, jotka hyödyntävät Norsepowerin roottoripurjeteknologiaa. Jokainen näistä referenssikohteista edustaa omanlaistaan alustyyppiä ja operointikohdetta, mikä osoittaa että roottoripurjeita voidaan hyödyntää laivaliikenteessä monipuolisesti”.

Shell Shipping & Maritime -yrityksen Vice-President Dr. Grahaeme Henderson kommentoi: “Meriteollisuuden haastava tavoite on maailman kasvavien kuljetustarpeiden palveleminen siten, että ympäristövaikutukset samalla alenevat. Shell kokee että tämäntyyppisten innovatiivisten teknologioiden testaaminen ja käyttöönoton edistäminen ovat merkittävässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

Norsepowerin roottoripurje on mailman ensimmäinen kaupallisesti saatavilla oleva suurten alusten aputuulipropulsioteknologia. Tuuliolosuhteiden ollessa suotuisat roottoripurjeet keventävät aluksen pääkoneen kuormitusta, alentavat polttoaineenkulutusta sekä vähentävät päästöjä, ilman että aluksen nopeus muuttuu. Norsepowerin roottoripurjeissa hyödynnetään nykyaikaisia komposiittimateriaaleja ja automaatioteknologiaa.

Lisätietoja toimittajille

Norsepower Oy Ltd on suomalainen cleantech-alan yhtiö ja edelläkävijä meriteollisuudelle toimitettavien roottoripurjeidenn toimittajana. Norsepowerin roottoripurjeratkaisu on todistetusti toimiva polttoaineensäästöteknologia, jonka avulla vähennetään merenkulun polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Norsepowerin roottoripurjeet ovat tällä hetkellä käytössä kolmella aluksella:

  • M/V Estraden, suomalaisen Bore-varustamon RoRo-alus joka liikennöi Iso-Britannian ja Belgian välillä.

  • Viking Grace, Viking Linen risteilylautta joka liikennöi Turun ja Tukholman välillä.

  • Maersk Pelican, Maersk Tankers -yhtiön 109,647 DWT Long Range 2 (LR2) tuotetankkeri

Lisätietoja Norsepowerista: www.norsepower.com.

Maersk Tankers on eräs maailman suurimmista tankkerivarustamoista, joka työllistää noin 3100 ihmistä maailmanlaajuisesti ja operoi yhtä maailman suurimmista tankkerilaivastoista. Lisätietoja: www.maersktankers.com

Energy Technologies Institute (ETI) ETI on Iso-Britannian valtion ja merkittävien yritysten (BP, Caterpillar, EDF, Rolls-Royce ja Shell)yhteenliittymä. ETI:n tavoitteena on edistää ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja mahdollistaa Iso-Britannian pitkän tähtäimen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen.

Shell Shipping & Maritime Shell Shipping & Maritime on Shell -yrityksen meriteknologiaosaamiskeskittymä.

Mediatiedustelut Norsepower Tuomas Riski Toimitusjohtaja T: +358 50 330 5732 E: tuomas.riski@norsepower.com

Maersk Tankers Camilla Ugilt Communication Partner T: +45 28 10 50 07 E: Camilla.Ugilt@maersktankers.com

ETI Lisa Jones spottydog communications T: +44 (0) 1455 245250 E: lisa@spottydogcommunications.com